RBnet w Ogólnopolskich ćwiczeniach łączności kryzysowej „Susza 2018”

SP EmCom PZK powierzył organizację i koordynację Ogólnopolskich ćwiczeń łączności kryzysowej „Susza 2018” Lubelskiej Krótkofalarskiej Sieci Ratunkowej /SP EmCom Lubelskie/.

O godz. 15:30 Koordynator Bydgoskiej Sieci Łączności Kryzysowej RBnet – Grzegorz SQ2RBY ogłosił za pomocą SP EmCom’owego systemu SMSowego stan podwyższonej gotowości i poprosił o nasłuch na częstotliwości 145,500MHz FM.  🙂

Scenariusz ćwiczeń „Susza 2018” zakładał, że od wielu tygodni brak opadów i panuje susza. Prognozowana jest fala upałów, a na dzień 29.09.2018 roku przewidywane są na terenie całego kraju duże opady deszczu, gradu do 4cm i silne porywy wiatru do 100 km/h. Możliwe braki dostaw prądu.

Celem ćwiczeń było:
1. Podnoszenie praktycznych umiejętności i kształtowanie proaktywnych zachowań w zakresie łączności kryzysowej.
2. Ćwiczenie wymiany informacji pomiędzy operatorami i koordynatorami, w ramach możliwości, przy wykorzystaniu przemienników krótkofalarskich na VHF.
3. Propagowanie w środowisku krótkofalarskim działalności SP EmCom, regionalnych i lokalnych sieci łączności kryzysowej.

O godz. 16:00 Zastępca koordynatora RBnet – Andrzej SP2CA przejął powierzone mu obowiązki i jako operator Stacji sztabowej SN2RB rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń w ćwiczeniach.

W Ogólnopolskich ćwiczeniach łączności kryzysowej „Susza 2018” w części lokalnej dla Bydgoszczy i powiatu, koordynowanej przez Bydgoską Sieć Łączności Kryzysowej RBnet udział wzięło 19 stacji:  🙂 🙂

  1. SN2RB – Stacja sztabowa RBnet, Andrzej SP2CA
  2. SQ2RBY – Koordynator RBnet – Grzegorz
  3. SP2JP – Stacja węzłowa RBnet – Edward
  4. SP2SJ – Stacja węzłowa RBnet – Marcin
  5. SP2ST – Stacja węzłowa RBnet – Sławomir
  6. SP2WH – Stacja węzłowa RBnet – Henryk
  7. SQ2FRB – Stacja węzłowa RBnet – Andrzej
  8. SP2INO – Kujawski Klub Łączności Kryzysowej /SP EmCom Kujawy/ – SQ2WSZ – Wojciech

Pozostałe stacje według kolejności zgłoszeń:

9. SP2DTW – Zdzisław
10. SP2KOW – Witold
11. SP2OFS – Jakub
12. SQ2PVB – Benedykt
13. SQ2DR/P – Marcin
14. SP2ROB – Robert
15. SP2BPS/2 – Andrzej
16. SP2MKR/M – Jan
17. SP4KE – Jarosław
18. SP2ONG – Waldemar
19. SP2SWR/M – Piotr

Zaznaczyć należy, że 6 stacji pracowało jak Stacje terenowe RBnet.

Stacja sztabowa przyjęła dwa zgłoszenia bardzo poważnych sytuacji kryzysowych, których negatywne skutki mogły zagrozić mieszkańcom Bydgoszczy i powiatu.

Na podkreślenie zasługuje doskonała współpraca i koordynacja działań pomiędzy RBnet a SP EmCom Kujawy – na samym początku ćwiczeń obie zaprzyjaźnione sieci prowadziły łączności na tej samej QRG 145,500MHz, co ze względu na dobre warunki propagacyjne, mogło prowadzić do zakłóceń w odbiorze lokalnej korespondencji w Bydgoszczy i Inowrocławiu. Stacje sztabowe: SN2RB i SP2INO błyskawicznie uzgodniły alokację na częstotliwości zapasowe. Dla RBnet to 145,225MHz.

Cele stawiane ćwiczeniom zostały także osiągnięte dzięki infrastrukturze sieci FM Kujawiak Network, która poprzez węzły Echolink spina znaczne obszary województwa kujawsko-pomorskiego. Przemiennik SR2BG służy do prowadzenia łączności na częstotliwości 145.725 MHz i jest połączony na stałe z svxreflectorem w Toruniu. Ukłony dla Waldka SP2ONG i Piotra SP2SWR. 🙂 🙂

Dzięki wykorzystaniu przemiennika SR2BG w sieci FM Kujawiak Network, Koordynator RBnet Grzegorz SQ2RBY aktywnie uczestniczył w całych ćwiczeniach.

Ważnym elementem ćwiczeń było wykorzystanie radiowego APRSu do monitorowania dyslokacji poszczególnych stacji.

Nowością w lokalnych ćwiczeniach RBnet były cyfrowe łączności C4FM prowadzone przez Henryka SP2WH i Sławomira SP2ST.

Równolegle do pracy na 145,500MHz i 145,225MHz prowadzono przekaz obrazów z miejsc zdarzeń kryzysowych na 144,500MHz w SSTV.

Tylko SP2ST – Stacja węzłowa RBnet – wykorzystywała kablowe połączenie pomiędzy radiostacją a komputerem. Wszystkie stacje terenowe nadawały i odbierały obrazy bez korzystania z interface’u.

Ogromne podziękowania dla naszych doborowych drużyn terenowych: M&M Team: Marcin SQ2DR i Marcin SP2SJ oraz B&B Team: Benedykt SQ2PVB i Robert SP2ROB.

W drugiej części ćwiczeń, zgodnie z harmonogramem, przeznaczonej wyłącznie dla stacji sztabowych, Andrzej SP2CA jako operator SN2RB złożył raport stacji Net Control SP8LKSR w paśmie 80m.

SSTV

Odebrała Stacja węzłowa RBnet – SP2ST Sławomir

Odebrała stacja SP2ROB – Robert

Odebrała stacja SP2SJ – Marcin

Odebrała stacja SQ2PVB – Benedykt

Odebrała stacja SQ2DR – Marcin

Odebrała stacja SP2OFS – Jakub