Udane testy NBEMS w trudnym terenie

Bydgoska Sieć Łączności Kryzysowej RBnet od tygodnia, codziennie wieczorem o 20:30 prowadzi testy przesyłania tekstu i obrazu w NBEMS.

Próby NBEMS – Narrow Band Emergency Messaging System są realizowane z wykorzystaniem programu AndFlmsg bez interface’u pomiędzy telefonem a radiostacją. 🙂

W niedzielne południe sieci RBnet przyszło się zmierzyć z bardzo dużym wyzwaniem i przeprowadzić próby w niezwykle trudnych warunkach: przewyższenia pomiędzy obiema lokalizacjami stacji terenowych jasno wskazywały, że łączność będzie teoretycznie niemożliwa. Lokalizacji stacji, zgodnie z założeniami tych ćwiczeń, nie można było zmienić…

Pierwsza Stacja terenowa RBnet /operatorzy: Jakub SP2OFS i Sławomir SP2ST/ zajęła stanowisko przy Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy przy ul. Glinki 86.

Druga Stacja terenowa RBnet /operatorzy: Edward SP2JP i Henryk SP2WH/ rozlokowała się nad Jeziorem Koronowskim w Miejscowości Tylna Góra, gdzie mieści się Ośrodek Szkolenia SPPSP.

Trzecia Stacja terenowa RBnet /operator Zdzistaw SP2DTW/ – QTH Nekla – stacja pośrednicząca w łańcuchu komunikacyjnym.

Czwarta Stacja terenowa RBnet /operator Robert SP2ROB/ – QTH Bydgoszcz – ogrody działkowe.

Stacja łącznikowa RBnet – dobry zasięg /operator Benedykt SQ2PVB/ – QTH Bydgoszcz.

Kilkugodzinne próby wykazały, że tam gdzie łączności fonicznej FM na zadanym paśmie nie można zrealizować, z pomocą przychodzi Narrow Band Emergency Messaging System i pozwala na przekaz tekstu i obrazu.

Zebrane podczas wczorajszych ćwiczeń bezcenne doświadczenie pracy w niezwykle trudnych warunkach topograficznych, z pewnością przyczyni się do doskonalenia sztuki EmCom w kolejnych ćwiczeniach terenowych.

Wszystkim operatorom i uczestnikom ćwiczeń NBEMS serdecznie dziękujemy i do usłyszenia wieczorami o 20:30 na 145,225MHz FM i 144,500MHz FM.  🙂