Zarząd

Zarząd Radioklubu Bydgoskiego

Prezes – Henryk SP2WH

Wiceprezes –

Skarbnik – Andrzej SP2CA