Zarząd

Zarząd Radioklubu Bydgoskiego

Prezes – Henryk SP2WH

Wiceprezes – Grzegorz SQ2RBY

Skarbnik – Andrzej SP2CA