Łączność Kryzysowa

Testy łączności kryzysowej / awaryjnej przeprowadzane są
13 dnia każdego miesiąca o godzinie 20.

CB radio: kanał 13 (27,110 MHz) w modulacji AM

PMR: kanał 2 (446,01875 MHz) bez subtonów (bez kodów CTCSS).

Celem jest organizowanie i sprawdzanie systemu łączności awaryjnej z wykorzystaniem alternatywnych źródeł zasilania, nie tylko pomiędzy krótkofalowcami ale i użytkownikami popularnego i łatwo dostępnego (cenowo, bez pozwoleń) CB radio.

Dzięki łatwej dostępności (braku konieczności pozwoleń), CB radio jest bardzo popularnym środkiem komunikacji. Stąd też korzystając z tego sprzętu udział w łączności kryzysowej może wziąć każdy.

Zapraszamy do łączności!