Działająca konfiguracja TRX+HRD+SDRuno :-) :-)

Wielu fanów techniki SDR chciałoby wykorzystać SDRPlay /lub inny sprzęt poprzez biblioteki ExtIO/ we współpracujący z doskonałym dedykowanym programem SDRuno. 🙂

Sugerowane przez twórców SDRplay i SDRuno rozwiązanie ma bardzo wiele ograniczeń i nie pozwala na korzystanie z walorów pełnego sterowania TRXem za pomocą Ham Radio Deluxe.  🙁

Dlatego znaczna większość krótkofalowców do współpracy SDRPlay z TRXem wykorzystuje HDSDR z genialną implementacją DDE lub SDRConsole. 🙂

Proponowany poniżej sposób konfiguracji gwarantuje pełne sterowanie TRXem poprzez HRD i jednoczesną pełną synchronizację z SDRuno. Możemy kierować radiostacją z poziomu SDRuno. 🙂 🙂

W systemie należy poza tytułowymi programami zainstalować:
1. Parę wirtualnych portów szeregowych np. COM10>COM11 COM11>COM10.
2. Program Omni-Rig.

W Ham Radio Deluxe wybieramy z menu: Tools>3rd-Party Serial Port. Konfigurujemy najwyższą prędkość i i wskazujemy jeden COM z pary.

W Omni-Rig konfigurujemy Kenwood TS-480 (protokół Kenwood jest wspierany przez HRD i SDRuno), wskazując drugi COM z pary wirtualnych portów.

W SDRuno koniecznie należy aktywować RSYN1 lub RSYN2 (w zależności od ustawień w Omni-Rig).

Poniższe zrzuty ekranów /5 monitorów 🙂 / ułatwią konfigurację oprogramowania.

Wszystkim fascynatom SDR życzę wielu DXów!  🙂 🙂

Sławomir SP2ST