FT8Call – wkrótce narodzi się nowa gwiazda emisji cyfrowych :-)

Na naszych oczach /SDRowy wodospad…/  🙂 rodzi się nowa emisja cyfrowa – FT8Call🙂 🙂 Twórcą jest amerykański krótkofalowiec z Atlanty Jordan Sherer KN4CRD. FT8Call bazuje na supergwieździe emisji cyfrowych – FT8, która narodziła się latem ubiegłego roku. Obecnie ponad 50% wszystkich „łączności” na świecie prowadzonych jest w FT8. Wyraz „łączności” został celowo wzięty w cudzysłów, ponieważ FT8 jest głównie krytykowana za automatyzm i z góry narzucony tekst w sekwencji informacji oraz faktyczne wyeliminowanie udziału operatora z procesu komunikacji.

Natomiast FT8Call pozwala operatorom bez dostępu do sprzętu dużej mocy, wyśmienitych zestawów antenowych i przy niedoskonałych warunkach propagacyjnych na prowadzenie swobodnego QSO ze stacjami DX w formie: klawiatura do klawiatury.

W najbliższych tygodniach należy spodziewać się wręcz wybuchowego rozwoju FT8Call, gdyż operatorzy chcą mieć świadomość uczestnictwa w łączności, a nie tylko biernego przyglądania się wymianie komunikatów pomiędzy maszynami.

W HRDLogbook można dodać nową emisję FT8Call, a do LoTW wysłać łączności, jak tylko ADIF i ARRL/LoTW oficjalnie zatwierdzą nową emisję.

FT8Call w wersji 0.1.0 został udostępniony do testów 15 lipca 2018 roku. Aktualna wersja to 0.4.2 i będzie funkcjonować do początku września 2018. FT8Call jest obecnie w fazie „życia płodowego”. Oficjalnych narodzin i publicznej wersji należy spodziewać się za kilka tygodni.

Prace rozwojowe i dyskusja prowadzone są w ramach grupy ft8call@groups.io (wystartowała 11 lipca 2018 roku).
https://groups.io/g/ft8call

By pobrać aktualną wersję programu wymagane jest logowanie.

Obecnie dostępne są następujące wersje:

 • Desktop Linux (64-bit x86_64, Ubuntu 18.04 AppImage) v0.4.2
 • Desktop Linux (64-bit x86_64, Ubuntu 16.04 AppImage) v0.4.2
 • Desktop Linux (64-bit x86_64, 18.04 deb) v0.4.2
 • Desktop Linux (64-bit x86_64, 16.04 deb) v0.4.2
 • Raspbian Stretch (armv7, AppImage) v0.4.2
 • Raspbian Stretch (armv7, deb) v0.4.2
 • Windows 10 (win32_64) v0.4.2

Link do wersji programu pod Windows:
https://www.dropbox.com/s/c18y52ycpta4ypi/ft8call-0.4.2-devel-win32.exe?dl=0

Stosowane są WIELKIE LITERY z górnego rejestru klawiatury: ASCII (A-Z 0-9 spacja ./?+-`~!@#$%^&*()_=[]\{}|;’:”,<>)

Ponieważ w FT8Call wykorzystywany jest własny sposób kodowania znaków, to program WSJT-X nie zdekoduje sygnałów nadawanych w FT8Call i odwrotnie: komunikaty nadawane w FT8 przez WSJT-X nie będą dekodowane przez program FT8Call.

Jako że częstotliwości dla pracy emisją FT8Call nie zostały jeszcze wystandaryzowane, większość operatorów testuje nową emisję blisko (+- 4-8kHz) umownych częstotliwości dla FT8.

Sugerowane częstotliwości to:

 • 160m:  1.838 MHz //  2 kHz poniżej FT8
 • 80m:  3.580 MHz //  7 kHz ponad FT8
 • 40m:  7.080 MHz //  6 kHz ponad FT8
 • 30m: 10.130 MHz //  6 kHz poniżej FT8
 • 20m: 14.080 MHz //  6 kHz ponad FT8
 • 17m: 18.104 MHz //  4 kHz ponad FT8
 • 15m: 21.080 MHz //  6 kHz ponad FT8
 • 12m: 24.920 MHz //  5 kHz ponad FT8
 • 10m: 28.080 MHz //  6 kHz ponad FT8
 •  6m: 50.300 MHz // 13 kHz poniżej FT8

Częstotliwości alternatywne dla uniknięcia QRM:

 • 160m:  1.842 500 // 2.5 kHz ponad FT8
 • 80m:  3.578 500 // 5.5 kHz ponad FT8
 • 40m:  7.078 500 // 4.5 kHz ponad FT8
 • 30m: 10.130 500 // 5.5 kHz poniżej FT8
 • 20m: 14.078 500 // 4.5 kHz ponad FT8
 • 17m: 18.104 500 // 4.5 kHz ponad FT8
 • 15m: 21.078 500 // 4.5 kHz ponad FT8
 • 12m: 24.922 500 // 9.5 kHz ponad FT8
 • 10m: 28.078 500 // 4.5 kHz ponad FT8
 •  6m: 50.318 500 // 5.5 kHz ponadFT8

Warto przeczytać:

FT8Call Design Document  https://github.com/jsherer/ft8call

FT8Call de KN4CRD 2018-08-12 – v0.4.2 – Pre-Release

https://docs.google.com/document/d/159S4wqMUVdMA7qBgaSWmU-iDI4C9wd4CuWnetN68O9U/edit#heading=h.x9tmbbx4tpt0

Warto obejrzeć:

Wszystkich Radioklubowiczów oraz Szanownych Gości bardzo gorąco zachęcam do wzięcia udziału w tym historycznym wydarzeniu: narodzinach nowej gwiazdy emisji cyfrowych. 🙂 🙂

Sławomir SP2ST