„Skwar 2018” – ćwiczenia RBnet

Na niedzielę 26 sierpnia 2018 roku zaplanowaliśmy ćwiczenia Bydgoskiej Sieci Łączności Kryzysowej RBnet.

Kryptonim ćwiczeń: „Skwar 2018”.

W ćwiczeniach przewidziano funkcjonowanie stałej Stacji sztabowej SN2RB oraz zapasowej terenowej na wypadek nieoczekiwanych problemów. W ramach ćwiczeń będą przeprowadzone symulacje zdarzeń mających charakter nagły i niespodziewany, a wymagające szybkiej reakcji ze strony osób, które je widzą. Pragniemy zmobilizować maksymalną ilość osób do pracy z terenu, pieszo, na rowerze, samochodem, co pozwoli ocenić funkcjonowanie sieci w warunkach przewagi stacji ruchomych, mogących się przemieszczać w tereny wymagające wsparcia radiowego. Stacja sztabowa i zapasowa powinny być wyposażone w dwa niezależne systemy łączności w paśmie 2m, jeden w celu prowadzenia komunikacji fonią z uczestnikami ćwiczeń oraz drugi do odbierania wiadomości cyfrowych.

Plan ćwiczeń:

Ogłoszenie stanu alarmowego za pomocą SMS/email/145.225MHz FM – 16:00 LT

Po ogłoszeniu stanu alarmowego stacje terenowe składają do stacji sztabowej meldunki zawierające:

słyszalność: dobra, zła

lokalizacja: lokator, ewentualnie ulica,

rodzaj zasilania: bateria, inne.

Rozpoczęcie ćwiczeń przez stację sztabową – 16:30 LT

Ustalenie i ogłoszenie częstotliwości roboczej oraz zapasowej, przy czym częstotliwość zapasowa powinna być wykorzystywana do przesyłania wiadomości cyfrowych.

Stacje identyfikujące problemy z przekazaniem wiadomości od oddalonych stacji terenowych, w szczególności stacje węzłowe, powinny aktywnie włączyć się w przekazanie wiadomości do stacji sztabowej.

Zakończenie ćwiczeń przez stację sztabową – 18:00 LT

Stacje pracujące jako sztabowa oraz zapasowa sztabowa winny prowadzić dziennik łączności i o ile to możliwe, prowadzić zapis dźwiękowy przebiegu ćwiczeń.

Stacje terenowe powinny wykonać materiał zdjęciowy/filmowy ze swoich działań terenowych.

Wszystkie udostępnione przez uczestników ćwiczeń materiały zostaną wykorzystane do sporządzenia podsumowania ćwiczeń oraz do promocji naszych działań wśród społeczeństwa.

Proszę o przygotowanie sprzętu, naładowanie akumulatorów oraz sprawdzenie działania alternatywnych źródeł energii w celu uniknięcia niespodzianek. Każdy uczestnik ćwiczeń pracujący w terenie powinien mieć przy sobie kopię pozwolenia radiowego.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa wszystkich krótkofalowców z Bydgoszczy i okolic.

Grzegorz SQ2RBY