„Skwar 2018” w SSTV

W czasie dzisiejszych ćwiczeń Bydgoskiej Sieci Łączności Kryzysowej RBnet pod kryptonimem „Skwar 2018” kilka stacji terenowych przesyłało zdjęcia uwidaczniające zdarzenia kryzysowe bezpośrednio z terenu za pomocą radiostacji ręcznej i telefonu z uruchomioną aplikacją SSTV Encoder.

SSTVSlow Scan TeleVision – jeden ze sposobów przesyłania obrazów drogą radiową. Jest to system telewizyjny, wykorzystywany najczęściej do łączności amatorskiej w zakresie fal krótkich.

Do odbioru wykorzystywana była androidowa aplikacja Robot36 i windowsowa MMSSTV.

Fotografie odebrane przez Roberta SP2ROB

Fotografia odebrana przez Jakuba SP2OFS

Fotografie odebrane przez Sławomira SP2ST