Ćwiczenia Renegade/Sarex 2018/II

W dniach 14-15 listopada 2018 r. (termin zapasowy 16 listopada br.) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie RENEGADE – SAREX 2018/II. Jednym z elementów przedsięwzięcia jest epizod dotyczący naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

Podczas ćwiczeń, na trasie przelotu samolotu (na zagrożonym obszarze kraju), uruchomione zostaną syreny alarmowe.
Ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut.
Odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny w okresie 3 minut.

Sygnał alarmowy będzie miał charakter ćwiczebny (jeśli zostanie wyemitowany) i nie będzie związany z wystąpieniem realnego zagrożenia. Prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie z tego tytułu żadnych działań.

Bydgoska Sieć Łączności Kryzysowej RBnet planuje przeprowadzić w tym terminie ćwiczenie polegające na nasłuchu i ocenie słyszalności syren alarmowych w miejscach przebywania poszczególnych członków sieci, klubowiczów; a następnie przekazanie raportu – mapy słyszalności do Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

Szczegółowe  informacje wkrótce.
P.O. Koordynatora RBnet
Marcin SP2SJ